Vandaag vinden onder voorzitterschap van de heer Remkes de gesprekken met ketenpartijen plaats om te kijken naar een uitweg uit de bestaande stikstofcrisis.

Vanaf het eerste moment dat er sprake was van het inplannen van overleg heeft de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) deelname toegezegd. Toen vorige week bekend werd wanneer het overleg zou plaatsvinden, bleek helaas dat fysieke vertegenwoordiging door de FNLI om agendatechnische redenen onhaalbaar was. Dit hebben we alle betrokkenen laten weten. De FNLI heeft een aantal voor haar belangrijke punten op schrift aangeleverd aan de heer Remkes. Daarbij hebben wij aangegeven dat de FNLI hierover graag tot overleg bereid is.

Inbreng FNLI gesprek dhr Remkes dd 18 augustus 2022