De Monitor Levensmiddelenindustrie 2022 laat zien dat bedrijven in de voedingsmiddelensector in de tweede helft van 2021 te maken hebben gehad met ongebruikelijk hoge kostprijsstijgingen voor energie en grondstoffen. Door het Oekraïne-conflict zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling geraakt.

De Monitor Levensmiddelenindustrie 2022 licht primair de economische ontwikkelingen in het jaar 2021 toe. Gezien de buitengewone ontwikkelingen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne staat de monitor ook expliciet stil bij de situatie in de eerste helft van 2022. Voor veel ondernemers is 2021 óók een zeer uitdagend jaar geweest.

Zo werden bedrijven geraakt door substantiële contactbeperkende maatregelen en wereldwijde verstoringen in handelsstromen als gevolg van de COVID-19-pandemie en was er nog sprake van een nasleep van de Brexit. Uit de Monitor blijkt dat ondernemers ook al in 2021 te maken hadden met ongebruikelijk grote stijgingen van diverse kostencomponenten; van agrogrondstoffen tot transport en energie. Tegelijkertijd blijft de levensmiddelenindustrie als geheel, ondanks alles, een relatief stabiele en veerkrachtige sector. En die veerkracht van de industrie helpt om verantwoordelijkheid te kunnen nemen, in economische zin, maar ook waar het gaat om verduurzaming en gezondheid.

Over de Monitor Levensmiddelenindustrie

De Monitor Levensmiddelenindustrie geeft jaarlijks inzicht in de cijfers en tendensen binnen de Nederlandse levensmiddelenindustrie en is ontwikkeld door economisch onderzoekbureau Decisio, in opdracht van de FNLI.

Download de Monitor